Aptauja

Vai izmantosit noteikumu par valsts un ES atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā atbalsta iespējas un apdrošināsit savus sējumus un dzīvniekus?