Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām” un tā...

Publicēts: 21.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu...

Publicēts: 21.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir,...

Publicēts: 21.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma,...

Publicēts: 14.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr. 899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem,...

Publicēts: 05.09.2017
Saņemto komentāru skaits (26)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība” un tā anotācija.

Publicēts: 31.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu...

Publicēts: 25.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas...

Publicēts: 25.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta instrukcijas projekts: „Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība” un...

Publicēts: 18.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu...

Publicēts: 17.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likuma projekts „Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā” un tā anotācija.

Publicēts: 17.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās...

Publicēts: 16.08.2017