Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi MK 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 127 „Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un...

Publicēts: 10.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 „ Ceļu satiksmes noteikumi”” , un tā...

Publicēts: 10.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr....

Publicēts: 10.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu, to produktu un citu vielu...

Publicēts: 10.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 26.04.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"” un tā...

Publicēts: 25.04.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 18.04.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem” un tā anotācija. ...

Publicēts: 17.04.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „ Par valsts meža zemes nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 16.04.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 „Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes...

Publicēts: 12.04.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi" un tā anotācija.  

Publicēts: 12.04.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā" un tā anotācija.  

Publicēts: 12.04.2018