Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei” un tā anotācija.  

Publicēts: 10.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība" un tā anotācija.  

Publicēts: 04.06.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības pārtikā lietojamam sālim un tā marķējumam un jodētā sāls izplatīšanas kārtība” un tā anotācija...

Publicēts: 29.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācību kārtība pārtikas higiēnas jomā" un tā anotācija.  

Publicēts: 28.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam un tā marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 28.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu...

Publicēts: 14.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr.841 „Kārtība, kādā tiek vākta un...

Publicēts: 14.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu...

Publicēts: 14.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas...

Publicēts: 12.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Informatīvā ziņojuma „Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokola Nr.66 57§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi” projekts un...

Publicēts: 07.05.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.548 „Zirgu pārraudzības un zirgu...

Publicēts: 14.04.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.04.2015