Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides,...

Publicēts: 05.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.251 „Slimības Maedi-Visna uzraudzības,...

Publicēts: 05.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Produktīvi ieguldījumi...

Publicēts: 05.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta rīkojuma „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība””...

Publicēts: 05.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Prasības zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētai pārtikai un tās marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 27.02.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda...

Publicēts: 27.02.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus” un...

Publicēts: 26.02.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu un dzīvnieku izcelsmes produktos” un tā anotācija.  

Publicēts: 26.02.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Kontrole un izpilde”" un tā...

Publicēts: 26.02.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta rīkojuma "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā" projekts un sākotnējās ietekmes...

Publicēts: 24.02.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.345 „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs...

Publicēts: 23.02.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu” un tā anotācija.  

Publicēts: 20.02.2015