Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.04.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka...

Publicēts: 31.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās marķējumam” un tā anotācija. ...

Publicēts: 26.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Īpašās prasības diētiskajai pārtikai” un tā anotācija.  

Publicēts: 26.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas...

Publicēts: 26.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes...

Publicēts: 16.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 12.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu par...

Publicēts: 12.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” un tā anotācija.  

Publicēts: 12.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 „ Trušu un kažokzvēru pārraudzības...

Publicēts: 12.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās...

Publicēts: 10.03.2015
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides,...

Publicēts: 05.03.2015