Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 274 „Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un...

Publicēts: 09.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts "Informatīvā ziņojuma par Zivju fonda līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz nākamo valsts budžeta finanšu gadu un Zivju fonda valsts budžeta...

Publicēts: 07.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” ar...

Publicēts: 05.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu projekts "Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums...

Publicēts: 31.05.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas...

Publicēts: 29.05.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 29.05.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 29.05.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par neapbūvēta valsts zemesgabala “Valsts mežs Pope” Popes pagastā, Ventspils novadā daļas iznomāšanu” ...

Publicēts: 26.05.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 24.05.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 „Kārtība, kādā piešķir un...

Publicēts: 19.05.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 206 „Noteikumi par veterinārajām...

Publicēts: 18.05.2017