Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”, tā anotācija un pielikums.  

Publicēts: 07.07.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 224 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 07.07.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo...

Publicēts: 04.07.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 „Gaļas liellopu pārraudzības...

Publicēts: 30.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 22.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 19.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 21 „Kaušanai paredzēto...

Publicēts: 14.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 274 „Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un...

Publicēts: 09.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts "Informatīvā ziņojuma par Zivju fonda līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz nākamo valsts budžeta finanšu gadu un Zivju fonda valsts budžeta...

Publicēts: 07.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” ar...

Publicēts: 05.06.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu projekts "Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums...

Publicēts: 31.05.2017