Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likuma projekts „Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”, tā anotācija un pielikumi.  

Publicēts: 05.04.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina...

Publicēts: 05.04.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24.jūlija noteikumos Nr. 518 "Augu šķirņu saimniecisko īpašību...

Publicēts: 04.04.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi”  un tā...

Publicēts: 23.03.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 „Traktortehnikas un tās piekabes...

Publicēts: 22.03.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Auces novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 22.03.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likuma projekts „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" un tā anotācija.  

Publicēts: 20.03.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi MK 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta...

Publicēts: 20.03.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra noteikumos Nr.1393 „Veterinārās prasības mājputnu un...

Publicēts: 15.03.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas...

Publicēts: 08.03.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras...

Publicēts: 08.03.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Likumprojekts "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā", tā anotācija.  

Publicēts: 05.03.2018