Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 30.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 235 “Prasības olu apritei nelielā...

Publicēts: 30.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr.436 “Zāļu ievešanas un izvešanas...

Publicēts: 25.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts “Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība” un tā anotācija.  

Publicēts: 23.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 17.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā...

Publicēts: 17.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes...

Publicēts: 17.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību” un tā anotācija.  

Publicēts: 10.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr. 127 „Epizootiju uzliesmojuma...

Publicēts: 10.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi MK 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 127 „Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un...

Publicēts: 10.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 „ Ceļu satiksmes noteikumi”” , un tā...

Publicēts: 10.05.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr....

Publicēts: 10.05.2018