Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība...

Publicēts: 12.10.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta...

Publicēts: 10.10.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām” un tā anotācija.  

Publicēts: 26.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 402 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 21.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 458 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 21.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām” un tā...

Publicēts: 21.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu...

Publicēts: 21.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 „Kārtība, kādā piešķir,...

Publicēts: 21.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma,...

Publicēts: 14.09.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr. 899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem,...

Publicēts: 05.09.2017
Saņemto komentāru skaits (26)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība” un tā anotācija.

Publicēts: 31.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu...

Publicēts: 25.08.2017