Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 12.02.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 12.02.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 08.02.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju...

Publicēts: 08.02.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 08.02.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Skrepi uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība””, tā anotācija un pielikumi.  

Publicēts: 05.02.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta...

Publicēts: 05.02.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 51 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 01.02.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts informatīvā ziņojuma projekts “Par finansējuma palielinājumu valsts budžetā 2019.-2021. gadam”.  

Publicēts: 25.01.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu...

Publicēts: 18.01.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 06.01.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās" un tā anotācija.  

Publicēts: 06.01.2018