Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229  „Noteikumi par šķirnes...

Publicēts: 09.03.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu "Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums...

Publicēts: 02.03.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 28.02.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 “Noteikumi par Profesiju...

Publicēts: 27.02.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 623 “Meliorācijas kadastra noteikumi”...

Publicēts: 27.02.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas...

Publicēts: 27.02.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 136 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 23.02.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 554 “Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu...

Publicēts: 15.02.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr.52 “Noteikumi par zinātniskiem...

Publicēts: 10.02.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr. 692 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 08.02.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””...

Publicēts: 03.02.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 02.02.2017