Sabiedriskā apspriešana

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu...

Publicēts: 25.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas...

Publicēts: 25.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta instrukcijas projekts: „Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība” un...

Publicēts: 18.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu...

Publicēts: 17.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likuma projekts „Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā” un tā anotācija.

Publicēts: 17.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās...

Publicēts: 16.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts:„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un...

Publicēts: 16.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām...

Publicēts: 11.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti informatīvā ziņojuma „Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030” projekts, protokollēmuma projekts un pielikums.  

Publicēts: 04.08.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti informatīvā ziņojuma „Informatīvais ziņojums par vēja elektrostaciju parka projektēšanas un būvniecības ieceri Ventspils novadā” projekts,...

Publicēts: 21.07.2017
Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 369 “Obligātās nekaitīguma prasības...

Publicēts: 20.07.2017
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”, tā anotācija un pielikums.  

Publicēts: 07.07.2017