Support for new products, methods, processes and technologies

 • Service code:
  LAD 16.2
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  Service
Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei. Atbalsta intensitāte: 90 % no attiecināmajām izmaksām Ja projekta īstenošanas mērķis ir saistīts ar lauksaimniecības produktu vai meža produktu pārstrādi, labuma guvējiem no tā īstenošanas ir jābūt arī primārajiem ražotājiem lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā