Support for the development of rural tourism

 • Service code:
  LAD 16.3
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  Service
Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā. Atbalsta pretendents ir sadarbības grupa, kuru veido vismaz divas neatkarīgas puses. Sadarbības partneri ir: •mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas ir saimnieciskās darbības veicēji un kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma definīcijai; •biedrība vai nodibinājums. Atbalsta intensitāte: 80 procentu no attiecināmajām izmaksām

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā