Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

 • Service code:
  LAD ADSI
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  E-Service
Mērķis - ir veicināt lauku ainavas uzturēšanu un sekmēt lauksaimniecisko darbību teritorijās, kurās ir apgrūtināta lauksaimnieciskā darbība.

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā