Maintaining biodiversity in grasslands (BDUZ)

 • Service code:
  LAD BDUZ
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  E-Service
Īstenojot aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā