Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes

 • Service code:
  LAD BLAV
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  E-Service
Īstenojot pasākumu "Bioloģiskā lauksaimniecība" tiks sekmēta lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes virskārtas aizsardzība pret augsnes degradācijas procesiem, saglabājot augsnēs organiskās vielas.

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā