Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

 • Service code:
  LAD BSA SMI
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  E-Service
Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu.

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā