Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

 • Service code:
  LAD BSA SSA
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  E-Service
Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu. BSA par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA) var saņemt, ja: 1.attiecīgajā platībā tiek audzēts pļavas timotiņš, pļavas auzene, hibrīdā airene, daudzziedu viengadīgā airene, sarkanā auzene, ganību airene, niedru auzene, pļavas skarene, kamolzāle, auzeņairene, sarkanais āboliņš, baltais āboliņš, austrumu galega, lucerna, bastarda āboliņš, facēlija, ragainie vanagnadziņi, zirņi, vīķi, lauka pupas vai lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā vai šaurlapu); 2.tiek izpildītas stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas prasības, tostarp līdz nākamā gada 15.maijam iegūta PB, B un C kategorijas sēkla; 3.kopējā viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta VPM; 4.vidēji no 1 ha ir iegūts un sertificēts atbilstošs attiecīgās sugas sēklu daudzums: pļavas timotiņš 0,29 t/ha, pļavas auzene 0,29 t/ha, sarkanā auzene 0,33 t/ha, daudzziedu viengadīgā airene 0,59 t/ha, hibrīdā airene 0,54 t/ha, ganību airene 0,57 t/ha, kamolzāle 0,12 t/ha, auzeņairene 0,43 t/ha, niedru auzene 0,37 t/ha, pļavas skarene 0,25 t/ha, sarkanais āboliņš 0,23 t/ha, baltais āboliņš 0,20 t/ha, lucerna 0,11 t/ha, austrumu galega 0,16 t/ha, bastarda āboliņš 0,14 t/ha, facēlija 0,05 t/ha, ragainie vanagnadziņi 0,05 t/ha, zirņi 0,86 t/ha, lauka pupas 1,91 t/ha, lupīnas (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu) 0,40 t/ha, vīķi 0,40 t/ha. Maksimālo ha skaitu, par kuru var saņemt atbalstu, nosaka, sertificēto sēklas daudzumu, dalot ar attiecīgās sugas sēklu ražības rādītāju. Ja nosacījums netiks izpildīts, tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks radījis mākslīgus apstākļus atbalsta saņemšanai un attiecīgais atbalsta veids tiks noraidīts!; 5.lauksaimnieks, VAAD piesakot stiebrzāļu un lopbarības augu platību lauku apskatei, sēklaudzēšanas lauk

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā