Stubble field during the winter (RLZP)

 • Service code:
  LAD RLZP
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  E-Service
RLZP aktivitātes mērķis ir samazināt erozijas procesus lauksaimniecības zemēs. Saglabājot rugāju lauku ziemas periodā efektīvi tiek samazināta barības vielu notece. Saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanās vietu! RLZP laukā starpkultūru nevar pieteikt, kā ENP veidu! Īstenojot aktivitāti "Rugāju lauks ziemas periodā" tiks nodrošināta neiestrādātu kultūraugu pēcpļaujas saglabāšana ziemas periodā, kas veicina augsnes virskārtas aizsardzību pret augsnes degradācijas procesiem, saglabā augsnēs organiskās vielas, samazina barības vielu noteci, kā arī nodrošina savvaļas dzīvniekus ar papildus barību ziemas periodā.

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā