Single area payment (SAPS)

 • Service code:
  LAD VPM
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  E-Service
VPM var saņemt, ja: 1.platība atbilst atbalsttiesīgas lauksaimniecības zemes kritērijiem; 2.ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2018.; 3.pieteiktā platība ir vismaz 1 ha, bet lauka platība ir vismaz 0,3 ha. Piesakoties VPM, lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam! Vienotajā iesniegumā lauksaimniekam: •jādeklarē visa apsaimniekotā lauksaimniecības zeme, t.sk. platība, kas ir mazāka par 0,3 ha, kā arī platība, ko nepiesaka atbalstam; •nav jādeklarē zeme, kuru iznomā citai personai (to arī nedrīkst deklarēt ka platību bez atbalsta).

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā