Aid for participating in the national food quality scheme

 • Service code:
  LAD.11_23
 • Service provider:
  Lauku atbalsta dienests
 • Type of Service:
  Service
Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā. Nacionālā pārtikas kvalitātes shēmā visi pārtikas aprites posmi ir izsekojami, produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām un gala produkts ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādi ir nonācis tirdzniecībā. Lai saņemtu atbalstu, pretendentam laika posmā no 1.oktobra līdz 1.novembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz: •iesniegums; •ieņēmumu apliecinošus dokumentu kopijas vai to kopsavilkums; •uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu.

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā