Services

All services / E-Services
Filter by alphabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search by Title:

Lauku atbalsta dienests

Service name

-

Stubble field during the winter (RLZP)

Natura 2000 payments (to forest owners) (NIM)

Subsidized electricity tax

Single area payment (SAPS)

Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm

Maintaining biodiversity in grasslands (BDUZ)

Aid for producer organisations in the fishery sector

Special support for bee-keeping

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems

Risk management

Implementation of actions under the community-led local development strategies

Community-led local development strategies

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Cooperation

Fertilization plan

Milk and fruit for school

Work plan

  • Ziņo KNAB
  • valsts ir internetā