Support for new products, methods, processes and technologies

  • Service code:
    LAD 16.2
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.