Support for investments in agricultural holdings

  • Service code:
    LAD 4.1.
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Atbalsta pasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku