Investments in agricultural and forestry infrastructure

  • Service code:
    LAD 4.3.
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.