Support for investments in the creation, improvement or expansion of all types of small scale infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving.

  • Service code:
    LAD 7.2
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Pasākuma mērķis ir ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.