Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm

  • Service code:
    LAD BLAJ
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Pieņemt un izvērtēt Platību maksājumu iesniegumu atbalsta saņemšanai, pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemt par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt.