Separated transitional state aid in special circumstances for new farmers (JAL)

  • Service code:
    LAD JAL
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) ir papildinošs maksājums fiziskām un juridiskām personām par pirmās dibinātās saimniecības VPM hektāriem, kas nepārsniedz 90 hektārus. Maksimālais JAL maksājuma ilgums ir 5 gadi, skaitot no pirmās saimniecības dibināšanas saimniecības vadītāja statusā.