Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība)

  • Service code:
    LAD RAZ
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Pasākumā atbalstu var saņemt atzītas ražotāju organizācijas par izdevumiem, kas radušies, izstrādājot ražošanas un tirdzniecības plānu un īstenojot tajā paredzētās darbības.