Single area payment (SAPS)

  • Service code:
    LAD VPM
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Nodrošināt ienākumu atbalstu lauku iedzīvotājiem, novērst lauksaimniecībā izmantojamās zemes pamešanu un aizaugšanu, kā arī nodrošināt laba lauksaimniecības un vides stāvokļa saglabāšanu tajā.