Vājpiena pulvera realizācija

  • Service code:
    LAD VPP
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Lauku atbalsta dienests paziņo, ka pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2016/2080 tiek uzsākta 643 tonnu intervences vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā. Intervences mērķis ir atbalstīt piena produktu tirgus cenas, nosakot tiem garantēto cenu, ja tie atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām un tiek uzsākta intervences vājpiena pulvera pārdošana konkursa procedūrā.