Aid for realisation of monitoring mineral nitrogen in soil

  • Service code:
    LAD.11_15
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Atbalsta mērķis ir nodrošināt informāciju par slāpekļa daudzumu augsnē īpaši jutīgajās teritorijās un sniegt lauksaimniekiem ieteikumus slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.