Aid for promoting mutual cooperation of rural and farmer associations and foundations and for participating in international organisations

  • Service code:
    LAD.11_19
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Atbalsta mērķis ir iesaistīt lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumus lēmumu pieņemšanā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem.