Technical aid in the agricultural sector

  • Service code:
    LAD.11_20
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Tehniskā atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti šajos noteikumos minētajos citos valsts atbalsta pasākumos.