Aid for participating in the indication of protected geographical origins, designation of names, and guaranteed traditional specialties scheme

  • Service code:
    LAD.11_24
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā. Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu shēmas prasībām atbilst pārtikas produkts, kas reģistrēts Eiropas Savienības Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un cilmes vietas nosaukumiem. Atbalstu piešķir par piedalīšanos aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu, garantētu tradicionālo īpatnību shēmā vienā atbalsta veidā laika posmā no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.