Aid for breeding in horse farming sector

  • Service code:
    LAD.11_4
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.