Informational and promotional measures for agricultural products

  • Service code:
    LAD.20
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Pakalpojuma mērķis - sekmēt dalībvalstīs un trešās valstīs veiktos pasākumus un papildināt tos ar informācijas un reklāmas pasākumiem, kuru nolūks ir vērst patērētāju uzmanību uz Savienības produktiem raksturīgām īpašībām un priekšrocībām, īpaši attiecībā uz pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, īpašām ražošanas metodēm, uzturvērtību un veselīgumu, marķējumu, dzīvnieku labturības standartiem un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu.