Preparation of mandatory number stickers for raw milk samples

  • Service code:
    LDC 004
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    Service
Apstiprinātie piena pircēji pieprasa obligāto svaigpiena paraugu numuru uzlīmes katram ganāmpulkam no kā viņi iepērk pienu saskaņā ar līgumu