Registration of animal housing data changes in the Housing Register

  • Service code:
    LDC.24
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    E-Service
Pilnvarnieka, pārvaldnieka vai juridiskā statusa maiņas reģistrēšana. Veikt izmaiņas novietnes datos. Ja dati ir iesniegti elektroniska dokumenta vai papīra formā, Datu centrs triju dienu laikā un pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā, reģistrē informāciju elektroniskajā datubāzē. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas. Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšanu Novietņu reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Maksa netiek piemērota, ja reģistrētā novietne tiek likvidēta