Registration of a change in the holding address of a domestic (pet) animal

  • Service code:
    LDC.30
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    E-Service
Dzīvniekam jābūt reģistrētam „Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotajā informācijas sistēmā”. Pakalpojums ir pieejams dzīvnieka turēšanas adreses maiņai LR. informāciju var aktualizēt pats mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks autorizējoties portālā : www.Latvija.lv