Laboratory recognition of raw milk quality control

  • Service code:
    PVD 008
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt svaigpiena kvalitātes kontroles laboratorijas legālu darbību, kā arī uzraudzīt tās atbilstību normatīvo aktu prasībām