Registration of dietary supplements that are manufactured in third countries and have not been placed on the market in countries of the European Economic Zone until now

  • Service code:
    PVD 009
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām atbilstošu uztura bagātinātāju nonākšanu tirgū