Assessment and preparation of the initial assessment report for new food

  • Service code:
    PVD 011
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Aizsargāt sabiedrības veselību, jaunus pārtikas produktus un jaunu pārtikas produktu sastāvdaļas pirms to laišanas tirgū pakļaujot vienotai drošuma novērtēšanas procedūrai.
  • Description of services:
    Nav