Assessment and preparation of the initial assessment report for new food

 • Service code:
  PVD 011
 • Service provider:
  Pārtikas un veterinārais dienests
 • Type of Service:
  Service
Aizsargāt sabiedrības veselību, jaunus pārtikas produktus un jaunu pārtikas produktu sastāvdaļas pirms to laišanas tirgū pakļaujot vienotai drošuma novērtēšanas procedūrai.
 • Description of services:
  Nav