Border control of plant protection product compliance

  • Service code:
    PVD 013
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nepieļaut prasībām neatbilstošu, lietošanai aizliegtu augu aizsardzības līdzekļu ievešanu