Border control of hop quality

  • Service code:
    PVD 014
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nepieļaut nekvalitatīvu apiņu produktu ievešanu Latvijas Republikā un ES