Border control of compliance of plant seed material

  • Service code:
    PVD 016
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nepieļaut neapmierinošas kvalitātes sēklas materiāla ievešanu Latvijā un Eiropas Savienībā.