Registration of an animal cemetery

  • Service code:
    PVD 024
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt likumdošanas prasībām atbilstošu dzīvnieku kapsētas reģistrāciju.