Assessment of dietary food compliance and registration in the database

  • Service code:
    PVD 029
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt īpašām prasībām atbilstošas diētiskās pārtikas nonākšanu tirgū.