Veterinary border control

  • Service code:
    PVD 042
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles uzdevums ir nodrošināt dzīvnieku un iedzīvotāju veselības aizsardzību, nepieļaut bīstamu sērgu ievazāšanu.