Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēja un veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācija

  • Service code:
    PVD 044
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Reģistrējot veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzējus, PVD nodrošina veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzēju un veterinārmedicīniskās prakses iestāžu uzraudzību.