PVD informēšana par pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos

  • Service code:
    PVD 045
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Uzraudzīt dzīvnieku veselības un labturības prasību ievērošanu pasākumu laikā.